Slutreplik: Principer måste kunna omprövas

Företrädare för Smer slutreplikerar på SvD debatt.

Läs repliken.