”Vården måste uppmärksamma de etiska frågorna kring AI”

Åsa Gyberg-Karlsson, ledamot i Smer, Lilas Ali, sakkunnig i Smer, och Mikael Sandlund, sakkunnig i Smer, påtalar i en artikel i Dagens Medicin vikten av att vården uppmärksammar de etiska utmaningarna när AI introduceras i hälso- och sjukvården.

Läs artikeln.