Uppmärksamma och hantera de etiska utmaningarna med AI

Artificiell intelligens, AI, har stor potential att förbättra hälso- och sjukvården samtidigt som den nya tekniken också innebär flera betydande utmaningar av såväl teknisk, juridisk som etisk art som både måste uppmärksammas och hanteras, skriver Smers ordförande Kenneth Johansson i Dagens Samhälle.

Läs artikeln.