Smer: lagstifta om vård för de beslutsoförmögna

En redan utsatt patientgrupp löper stor risk att fara illa, eftersom det saknas reglering kring vem som har rätt att fatta beslut när inte patienten själv kan samtycka till vård. Det skriver Kenneth Johansson, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.

Läs artikeln.