Varmt välkomna till Statens medicinsk-etiska råd (Smer) seminarium 1 – 3 juli 2019 i Almedalen

DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta?

Datum: 2019-07-01

Tid: 9:00-10.15

Kunskapen om vår arvsmassa ökar snabbt. Vi lär oss allt mer om hur denna kunskap kan användas för att förebygga sjukdom och utveckla behandlingar. Samtidigt väcks en rad etiska frågor, exempelvis om genetisk integritet och rätten att inte veta.

Bör vi göra oss till bättre människor med teknikens hjälp?

Datum: 2019-07-02

Tid: 9:00-10.15

När vi människor sätter våra egna intressen främst blir det ofta sämre för alla – på detta finns otaliga exempel. Om det skulle bli möjligt att med modern bioteknik förändra oss människor så att vi blir mer benägna att agera för allas bästa, borde vi i så fall göra det?

Alternativ medicin – alternativ etik?

Datum: 2019-07-03

Tid: 9:00-10.15

Komplementär och alternativ medicin/vård (KAM) erbjuds utanför sjukvården och individen väljer själv behandling. Men bör det finnas en gräns för individens självbestämmande? Vilket ansvar har utövarna? Och hur säkerställs respekten för individens autonomi, integritet och rätt till information?