Ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd

Socialminister Lena Hallengren har i dag utsett Kenneth Johansson till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Förordnandet gäller till och med den 31 december 2022.

Kenneth Johansson, född 1956, är före detta landshövding och riksdagsledamot.  Han var ordförande för socialutskottet 2006-2012 och ordförande i Socialstyrelsens donationsråd
2014-2018.

Kenneth Johansson efterträder Kjell Asplund, som har varit ordförande i Smer från 1 januari 2012 till
30 april 2