Smer: Förändra inte i sjukvården utan etisk analys

Dagens samhälle den 12 april:

Etisk analys bör inkluderas i allt beslutsfattande inom hälso- och sjukvården, även i frågor som rör hur verksamheter styrs och organiseras, menar Statens medicinsk-etiska råd i en rapport som publiceras idag.

Läs artikeln.