Smer i Almedalen 2018: Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart?

Se webbfilm från Smers etiksamtal om åldersgränser i vården.