”Gör om etikutredningen – vård ska inte kallas forskning”

Debattartikel av Kjell Asplund och Ingemar Engström, Smer, och Göran K Hansson och Olle Lindvall Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs artikeln.