”Assisterat döende kan användas som term”

Artikel av Kjell Asplund och Michael Lövtrup publicerad av Dagen Medicin den 27 december 2017.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/12/27/assisterat-doende-kan-anvandas-som-term/

Artikeln är en replik på en debattartikel av Monika Severin, Fabian Ståhle och Ola Samnegård från tankesmedjan Claphaminstitutet.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/12/15/orovackande-sprakforskjutning-i-dodshjalpsdebatten/