Vårdsponsring bör styras av etiska överväganden

Prioriteringscentrum har på Statens medicinsk-etiska råds (Smers) initiativ analyserat frågan om sponsring av offentligt finansierad vård utifrån ett etiskt perspektiv. Deras analys lyfter fram en rad potentiella problem med olika former av sponsring av vård. Mot bakgrund av deras rapport och rådets interna diskussion har denna skrivelse tagits fram:

Sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård – etiska aspekter

Se även rapporten 2016:1 av Lars Sandman och Per Carlsson, Prioriteringscentrum:

Är vårdsponsring förenligt med den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvård?

Debattartikel i Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/23/sponsring-bor-styras-av-etiska-overvaganden/