Almedalen 2016: Ska vi verkligen berätta allt?

Se Smers och Prioriteringscentrums seminarium om öppna prioriteringar.