Robotseminarium

Robotteknik och mänsklighet i vården

När måste äldre vårdas av människor? Hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg? Vilka etiska frågor väcks vid införandet av robotar i vården?

Det var frågor som diskuterades vid Almedalsseminariet ”Roboten knackar på dörren – hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg? ” arrangerat av Stockholms sjukhem och Smer.

Seminariet inleddes med en introduktion om robotteknik av forskaren Christian Smith från KTH. Han berättade om en rad olika hälsorobotar som används i hälso- och sjukvård i dag och även om vad vi kan förvänta oss av utvecklingen i framtiden. Därefter formade deltagarna grupper som diskuterade olika frågor på temat hälsorobotar. Efter gruppdiskussionerna redovisade diskussionsledaren från varje grupp slutsatserna från diskussionen.

Se inspelningen av seminariet under Nyheter – Videos.