Almedalen 2015: Quick, incest och skakvåld – etiska frågor kring experters roll i rättsprocesser

Se webbfilm från Smers etiksamtal om rollen som expert i rättegångar.