Almedalen 2015: Medfinansiering i vården – etiska aspekter

Se Smers etiksamtal om medfinansiering i vården.