Bloggande patienter – nu i skrift

Den 1 februari i år hölls symposiet ”Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor” vid Lunds universitet. Symposiet var ett samarrangemang mellan avdelningen för medicinsk etik vid Lunds unversitet, Statens medicinsk-etiska råd och Region Skånes etiska råd. Nu har föreläsningarna återgivits i en skriftserie från Region Skånes etiska råd.

”Är det inte en skillnad på folkbildning och att slå mynt av människors elände? Hur viktig är den personliga integriteten? Hur påverkas tilliten i vården?” Det är några av frågorna som Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, ställer i förordet till boken.

Boken kan läsas elektroniskt på webbplatsen http://www.med.lu.se/klinvetlund/medicinsk_etik under rubriken Aktuellt.