bild-4

Genterapi på könsceller eller befruktade ägg

Smer anordnade den 17 maj ett öppet seminarium om etiska aspekter på s.k. mitokondrie-utbyte i syfte att inhämta mer kunskap till rådets beredning av frågan. Genom denna nya teknik kan det bli möjligt att förhindra ärftliga mitokondriella sjukdomar som beror på mutationer i mitokondrie-DNA:t.

Rådet hade till seminariet inbjudit experter från Karolinska sjukhuset och institutet för att redogöra för behovet av tekniken samt beskriva forskningsläget och eventuella säkerheter och risker. Från Storbritannien var Hugh Whittall, från Nuffield Council on Bioethics samt Juliet Tizzard från Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) inbjudna. De redogjorde för diskussionen i Storbritannien där frågan nyligen utretts.

Sammanfattningsvis framkom vid seminariet att det kvarstår en del forskning innan det kan anses medicinskt säkert och etiskt godtagbart att påbörja kliniska forskningsprojekt på människa. I den omfattande medborgardialog som genomförts i Storbritannien om tekniken – framkom att allmänheten där överlag är positiv till att öppna upp för denna nya teknik.

Rådet kommer att fortsätta sina diskussioner i frågan. Smers diskussion, överväganden och ställningtaganden kommer att publiceras i en rapport under början av hösten. Till programmet för seminariet den 17 maj 2013.