gene in DNA. 3d

Smer kommenterar: Analys av arvsmassan med NGS

Med NGS (next generation sequencing) kan stora delar av arvsmassan hos en individ undersökas på kort tid och till en relativt låg kostnad. NGS-analyser används inom sjukvården, i forskningsprojekt och kan även erbjudas som privata tjänster utanför sjukvården. Vid analyserna erhålls en stor mängd integritetskänslig information som väcker frågor av etisk karaktär.

Ska all information som framkommer förmedlas till den undersökte, även om kunskapen är osäker? Hur ska den undersökte i förväg kunna ta ställning till vilken information han/hon vill ha? På vilket sätt berörs släktingar till den som genomgått NGS-analys som kanske bär på samma anlag? Kommer informationen att kunna användas på ett konstruktivt sätt eller kommer den endast att framkalla oro?

I slutet av år 2012 publicerade Danmarks nationella etikråd en rapport om NGS-analyser. Nu sammanfattas och kommenteras rapporten i det andra dokumentet av rådets nya publikationsserie Smer kommenterar.

Smer kommenterar 2013_2 Analyser av arvsmassan med NGS