Framsida-REG_Konferensrapport_Autonomi_web

Konferensrapport om patientautonomi och integritet

Autonomi, eller självbestämmande, är centralt i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Medicinsk information och teknologi är inte längre förbehållet personal inom hälso- och sjukvården vilket i sig innebär en förändring av den traditionella patientrollen. Personbaserade e-tjänster och hälso-appar i mobiltelefonen är exempel på nya möjligheter för patienten att få ökad kontroll över sin egen hälsa.

Men riskerar detta att skapa nya klyftor mellan olika patientgrupper? Vad händer med de som har nedsatt beslutsförmåga när patienten förväntas vara en upplyst konsument? Hur påverkas individers integritet av den nya tekniken? Vad händer när autonomiprincipen kommer i konflikt med andra värden?

Vid Statens medicinsk-etiska råds etiska dag den 8 november 2012 belystes konsekvenserna av ökad patientautonomi från olika perspektiv. Nu har föreläsningarna och den avslutande diskussionen sammanställts i en konferensrapport.

Konferensrapport Autonomi till varje pris