Cell-beskuren1

Genetisk modifiering av könsceller eller befruktade ägg? Öppet seminarium om mitokondrie-utbyte

Mitokondriellt nedärvda sjukdomar kan orsaka mycket svåra sjukdomstillstånd, lidande och för tidig död, ofta hos barn. Sjukdomen ärvs från modern och beror på att äggcellens cytoplasma innehåller muterat, sjukdomsframkallande DNA. Genom att byta ut det sjukdomsalstrande mitokondrie-DNA:t mot ”friskt” mitokondrie-DNA från ett donerat obefruktat eller befruktat ägg ges ett par där kvinnan bär på anlag för mitokondriella sjukdomar möjlighet att få ett friskt barn. Även senare generationer skyddas mot sjukdomen.

Mitokondrie-utbyte i syfte att förhindra överföring av mitokondriella sjukdomar är en principiellt viktig, etisk fråga. Å ena sidan innebär tekniken en ny möjlighet att undvika ärftliga sjukdomar som ofta innebär svårt lidande och tidig död. Å andra sidan innebär tekniken genetisk modifiering av obefruktade eller befruktade ägg, vilket hittills har betraktats som principiellt oacceptabelt och är förbjudet i Sverige enligt lagen om genetisk integritet.

Smer analyserar för närvarande denna fråga ur ett etiskt perspektiv – och vill med detta öppna seminarium belysa och diskutera de frågeställningar som den nya tekniken väcker.

I Storbritannien övervägs för närvarande om metoder för mitokondrie-utbyte ska bli tillåtet. Till seminariet kommer representanter från Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) och Nuffield Council on Bioethics för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen i landet. Även svenska experter är inbjudna för att redogöra för mitokondriella sjukdomar och den nya teknikens möjligheter och risker.

Seminariet äger rum den 17 maj vid Rosenbads konferenscenter i Stockholm.

Program och anmälan