Följ debatten om surrogatmoderskap och assisterad befruktning

Smer välkomnar den uppmärksamhet och debatt som har väckts med anledning av rådets rapport ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”. På den här sidan har vi samlat länkar till en del av de artiklar som publicerats med anledning av rapporten (ej fullständig sammanställning). Smer ansvarar inte för innehållet i länkarna.

 Konsekvenserna av surrogatmödraskap måste utredas

 Nu ska surrogatmödraskap utredas

 Surrogatmödraskap ska utredas

Läkartidningen 18 juni 2013 Viktigt att följa utfallet av IVF

 Kräv vetenskaplig evidens för surrogatmoderskap

 Dags att visa upp fakta i surrogatfrågan

 Växande antal surrogatbarn reser krav på ny lagstiftning

 Surrogatmoderskap behövs

Läkartidningen 30 april 2013 Om anknytningen mellan surrogatmodern och det nyfödda barnet

 Vad är ett barns bästa?

Sydsvenska dagbladet 10 april Låt kvinnorna välja

Dagen 9 April 2013  Surrogatmödraskap handlar om en ny syn på människan

Läkartidningen 9 april För stor hänsyn till barnlösas önskemål barn födda av surrogatmödrar

 Det handlar om barnen

 Det är inte så enkelt, Heberlein

Världen Idag 3 april  Barn ska inte betraktas som handelsvaror

: repliken: Surrogatmödraskap fungerar förvisso

 Surrogatmödraskap orimligt och ovärdigt

 Bulle i annans ugn

 Surrogatmödraskap bör totalförbjudas

 Altruistiskt surrogatmoderskap  ett etiskt dilemma

 Att föda barn är aldrig ovärdigt

 Surrogatmödraskap ovärdigt

 Välkommet med surrogatmödraskap

 ”Ingen mänsklig rättighet att få barn”

 Surrogatmödraskap orimligt och ovärdigt

 Nya ägg i gamla kvinnor

 Hägg (S) ute i grumliga vatten på surrogatbarnens bekostnad

 Kvinnans kropp blir en handelsvara

 Surrogatmödraskap välkommet

 Kvinnors rätt ska inte

 Altruism eller kvinnoförtryck?

 Skrivelse ang. kommande utredningen om surrogatmödraskap

 Surrogatmamma inget steg framåt – Dagen

 Feltänkt om rättigheter

 Positivt besked för ofrivilligt barnlösa

 LEDARE

 Vi säger ja till surrogatmödrar

 Surrogatmödrar och värdeförskjutningar

 Progressivt om surrogatmoderskap

 RFSL

 Sjöstedt

 Starka skäl att vara kritisk till surrogatmödraskap

 Surrogatfödda barn mår inte sämre än andra

 Surrogat med stora risker

 Att hjälpa storken

 Blivande föräldrars lämplighet ska prövas

 Välkommen till världen

 Längtan, etik och teknik

Dagen 1 Mars 2013   Kd och v överens: Risken stor for exploatering av kvinnor

 Kvinnors kroppar är inte bara en behållare

 Surrogatmödraskap kan bli tillåtet i Sverige

 Tillåt surrogatmödrar i Sverige

Chatt med rådets ordförande

I samband med publiceringen av Smers rapport chattade även rådets ordförande Kjell Asplund med allmänheten:

Svenska Dagbladet 28 Februari 2013 Chatt med Kjell Asplund om surrogatmoderskap

SVT.se 28 Februari 2013 Chatt med Kjell Asplund om surrogatmoderskap