iStock_000017999740Small

Donationskedjor analyseras i ny dokumentserie

Smer lanserar idag en ny dokumentsserie kallad Smer kommenterar. I dessa publikationer kommer rådet att sammanfatta och kommentera nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor.  De etiska analyser och ställningstaganden som presenteras i Smer kommenterar är förenklade för att passa in i det komprimerade formatet. Första ämnet i dokumentserien är Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer. Detta ämne aktualiserades genom 2012 års Nobelpris i ekonomi som gick till upphovsmännen bakom algoritmerna som används vid donationskedjor (Lloyd Shapley och Alvin Roth).

Med hjälp av en donationskedja kan en serie svårt sjuka människor få nya organ, främst njurar. Donationskedjor har framgångsrikt prövats i bl.a. USA men tillämpas inte i Sverige. Syftet med metoden är att de organ som människor vill donera för transplantation ska komma till nytta på ett mer effektivt sätt.

Smer kommenterar 2013_1 Donationskedjor