Autonomi-till-varje-pris-besk

Autonomi och integritet i fokus vid rådets etiska dag

Den 8 november bjöd Smer in till årets etiska dag med namnet ”Autonomi till varje pris – etiska aspekter på patientinflytande och integritet.” Vid ett välbesökt seminarium diskuterades risker och möjligheter med nya tekniker, patienters skilda möjligheter till information och val, läkarpaternalism och patientcentrering. Syftet med seminariet var att belysa de löften och utmaningar som aktualiseras av patientens ändrade roll inom hälso- och sjukvården.

Se webbinspelningen och övrig information om seminariet. Seminariet kommer även att sammanfattas i en konferensrapport.

Här är några av presentationerna som gavs under seminariet:

Mats Olsson: Inga beslut om mig, utan mig

Niels Lynöe Denytterstegränsenforautonomi

Sabine Koch: eHälsa

Ulrika Winblad Patientens roll

Maria Gardsäter Den komplexa patienten

Linus Broström Inflytande värt namnet

Åsa Kadowaki: Vem bestämmer?

Johan Assarsson: smer-patientmakt