Danmarks och USAs etikråd uttalar sig om genetiska undersökningar

Under ett lanserings- och debattmöte i Köpenhamn den 2 november presenterade Danmarks etikråd ”Det etiske råd” sin nya rapport om genetiska undersökningar. Med rapporten följer ett uttalande som innehåller rådets rekommendationer utifrån bakgrunden i rapporten. En av rekommendationerna är att det ska införas bestämmelser om att genetiska undersökningar alltid ska åtföljas av erbjudande om rådgivning, något som idag är frivilligt att tillhandahålla. Rapporten och uttalandet berör genetiska undersökningar som erbjuds både inom och utanför sjukvården. Läs mer på Det etiske råds webbplats.

Tidigare i höst presenterade även USAs etikråd (Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues) en rapport om genetiska analyser med särskilt fokus på helgenomsekvensering. I rapporten ”Privacy and Progress in Whole Genome Sequencing” rekommenderar man att ett system utvecklas som skyddar privatpersoners rätt till självbestämmande om sin genetiska information. Lagar som förbjuder att man använder någons genetiska information för kommersiellt bruk utan dennes samtycke finns exempelvis endast i ca hälften av alla delstater i USA idag.