ungdomsmöte-8-okt1

Rådet träffade ungdomar för dialog

 

Den 8 oktober träffade medlemmar från Smer elever från YBC Nacka och från Fria gymnasieskolan i Haninge för att diskutera etiska frågor kring assisterad befruktning. Frågor som behandlades var bland annat surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, nedfrysning av obefruktade ägg och insemination av ensamstående. Mötet var en komplettering till rådets tidigare ungdomsdialog som hölls den 3 maj på samma ämne.