NEC-1

Europeiska etikråd mötte skolungdomar i Nicosia

Den 4 till 5 oktober arrangerades ”NEC Forum” i Nicosia, Cypern. Forumet är ett årligt återkommande möte för nationella etikråd i Europa som arrangeras av EU-kommissionen tillsammans med etikrådet i det aktuella ordförandeskapslandet.

I år hade skolungdomar från Cypern och Grekland bjudits in att delta i gruppdiskussioner om hur bioetik kan inkluderas i utbildning och forskning. Ett annat huvudämne för mötet var ”ansvarsfull forskning och innovation”. Från Sverige deltog representanter från SMERs sekretariat.