Smer i Almedalen 2022 – flera medlemmar deltar

Flera av Smers medlemmar kommer att befinna sig i Visby under Almedalsveckan – bjud gärna in dem till era kommande seminarier. Rådet kommer arrangera etiksamtal kl. 9.00-10.15 den 4 – 6 juli på Creperie & Logi, Wallérs plats 3. Kontakta Smers sekretariat för mer information.

Sven-Eric Söder

Sven-Eric Söder

Sofia Nilsson

Sofia Nilsson

Riksdagsledamot för Centerpartiet

Lina Nordquist

Lina Nordquist

Riksdagsledamot för Liberalerna

Göran Collste

Göran Collste

Professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet och gästforskare vid Uppsala universitet

Titti Mattsson

Titti Mattsson

Professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Hon är dessutom bland annat vice ordförande i Region Skånes etiska råd och ingår i universitetets centrala etiska råd.

Mikael Sandlund

Mikael Sandlund

Professor i psykiatri vid Umeå universitet och ordförande för Delegationen för medicinsk etik inom Svenska Läkaresällskapet

Även Smers sekretariat deltar.