Covid-19

Publicerat material från Smer om covid-19 och coronapandemin.

Etiska vägval vid en pandemi

Statens medicinsk-etiska råd presenterar en översikt av de centrala etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi.

Pandemietik Covid-19

Den pågående coronaviruspandemin väcker flera betydande etiska, juridiska och praktiska utmaningar, för såväl individen som samhället. Smer har samlat länkar till olika källor som behandlar etiska aspekter på coronaviruspandemin.