Smer publicerar den 23 november 2020 rapporten Vård till personer utan permanent uppehållstillstånd – Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård (Smer 2020:6). Rapporten behandlar etiska och juridiska frågor kopplade till vård som kräver långvarig eftervård för patienter som saknar permanent uppehållstillstånd och som därmed riskerar att utvisas. Särskild tonvikt i rapporten läggs på organtransplantation, som kräver livslång eftervård.

I samband med publiceringen anordnar Smer ett webbinarium med företrädare för Smer, professioner och myndigheter.

Anmälan till webbinariet.

Preliminärt program

12.50-13.00   Incheckning till webbinariet

13.00-13:02   Välkommen

Kenneth Johansson, ordförande Smer

13.03-13.30   Presentation av rapporten

Lotta Eriksson och Ulrika Axelsson Jonsson, Smer:s kansli samt Göran Collste, sakkunnig Smer

13.30-13.40   Scandiatransplant och samarbetet för att använda organ på bästa sätt

Bo-Göran Ericzon, professor och överläkare samt ordförande i Scandiatransplant

13.40-13.50   Reflektioner från professionsföreträdare  

Bengt von Zur-Mühlen, transplantationsmedicinare, överläkare transplantationskirurgen Akademiska sjukhuset, Uppsala

13:50-14.15   Panelkommentarer och diskussion

Björn Kornhall, transplantationskirurg, Skånes universitetssjukhus

Karin Tran Lundmark, barnkardiolog, Skånes universitetssjukhus

Inger Torpenberg, sakkunnig i etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor i Svensk sjuksköterskeförening,

Torsten Mossberg, ordf. Etik- och ansvarsrådet (EAR) i Läkarörbundet

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt och sakkunnig i Smer

Mikel Sandlund, professor i psykiatri, ordförande i SLS etikdelegation och sakkunnig i Smer

14:15-14:30   Frågor och diskussion