Medikalisering kallas den process där allt fler aspekter av det mänskliga livet betraktas som sjukdom. Negativa känslor som tidigare ansetts vara en del av livet – sorg, oro, håglöshet mm. – definieras som psykisk ohälsa och något som hälso- och sjukvården ska hantera. Beteenden som tidigare sågs som mänskliga variationer definieras som sjukdom som bör behandlas. När vi inte lyckas med våra ”livsprojekt” söker vi medicinska orsaker.

2020 års upplaga av Smers etikpristagarseminarium tar upp exempel på medikalisering från olika områden inom medicinen och söker svar på vad som driver utvecklingen, hur medikalisering påverkar individ och samhälle och vilka de etiska problemen med medikalisering är. Seminariet genomförs som ett webbinarium och arrangeras tillsammans med 2019 års mottagare av Smers etikpris, Ingemar Engström.

Ta del av talarnas presentationer nedan.

Se webbfilm från seminariet.

Program

9:00-9:05 Välkommen      

Kenneth Johansson, ordförande, Smer

9:05-9:10 Varför ett seminarium om medikalisering?

Ingemar Engström, 2019 års mottagare av Smers etikpris

9:10-9:40 Medikaliseringsbegreppet: etymologisk, historisk och teoretisk bakgrund

Bjørn Hofmann, professor i medicinsk filosofi och etik, Institutt for helsevitenskap, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Gjøvik, samt Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo        

9:40-10:00 Psykiatriska diagnoser som smittar

Fredrik Svenaeus, professor i den praktiska kunskapens teori, Södertörns högskola
PRESENTATION

10:00-10:20  Läkare för friska? – allmänmedicinska reflektioner

Lotte Hvas, med. dr, specialist i allmänmedicin, tidigare ledamot i danska etikrådet
PRESENTATION

10:20-10:30 Paus, bensträckare

10:30-10:50 Det jag gör som läkare – leder det till vad jag vill uppnå? Sjukskrivning som medikalisering

Åsa Kadowaki, specialist i psykiatri, leg KBT-psykoterapeut och handledarutbildad
PRESENTATION

10:50-11:10  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – tidstecken eller sjukdom?

Ingemar Engström, affilierad professor vid Örebro universitet, forskningsledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri
PRESENTATION

11:10-11:30 Etiska aspekter på medikalisering

Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, läkare inom psykiatri, etisk sakkunnig i Region Värmlands etikkommitté
PRESENTATION

11:30-12:00   Diskussion, frågor