Hur mycket vi är beredda att betala för att förlänga eller förbättra kvaliteten på liv beror inte bara på samhällets ekonomiska resurser och tekniska utveckling. Det beror också på bakomliggande etiska utgångspunkter, idéer om sjukvårdens uppdrag och vilka metoder som används för att beräkna effekterna av de insatser som görs. Det är dessa senare frågor som står i centrum för detta symposium, som arrangeras av Smers etikprismottagare 2015 Göran Hermerén i samarbete med Statens medicinsk-etiska råd.

Se webbfilm från symposiet.

Programme

10.00-10.10 Welcome 

Kjell Asplund, MD professor, chair Smer

10.10-10.30 Introduction

Moderator: Göran Hermerén, senior professor medical ethics, Lunds University

10.30-11.00 Quality-adjusted life years (QALYs) as an outcome measure in health economic evaluations – how and why?

Emelie Heintz, health economist, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services, postdoc health economics, Karolinska Institutet, Vinnvård fellow

Q&A

11.15-11.45 Quality-adjusted life years and ethical principles – are there any conflicts

Kristian Bolin, professor of health economics, head of the centre for Health economics at the university of Gothenburg

Q&A

12.00-12.30 The QALY indicator: a flawed metric for health decision making

Ariel Beresniak, MD, PhD, Swiss specialist in public health and health economics

Q&A

12.45-14.00 Lunch

14.00-14.20 Lika värde och lika villkor – självklara rättsprinciper med oklar innebörd 

Elisabeth Rynning, Chief parliamentary Ombudsman, former justice of the supreme administrative court, former professor of medical law

Q & A

14.30-14.50 Evaluating the health benefits of medicinal products

Peter Höglund, professor of Clinical Pharmacology, Lund University

Q&A

15.00-15.30 Concluding reflections and discussion

Barbro Westerholm, MD, professor, member of Parliament
Nils-Eric Sahlin, professor of medical ethics, Lunds University