Många svenskar använder idag komplementär och alternativ medicin/vård (KAM) för att behandla kroniska sjukdomar eller som egenvård för bättre hälsa och välbefinnande. Det kan handla om allt från behandlingar hos zonterapeut eller akupunktör till healing, homeopati och örtmediciner. Listan kan göras lång och individen bestämmer själv vad som passar honom eller henne bäst. Men KAM väcker också etiska frågor. Hur ska människors rätt att själva få välja sin vård vägas mot säkerheten för de vårdsökande? Och hur kan man som vårdsökande försäkra sig om att man gör välinformerade val? Vilka krav som ska ställas på vetenskapligt underlag för effekter och risker har diskuterats. Finns det grupper som bör skyddas med särskild lagstiftning, t.ex. barn, gravida och de med allvarliga sjukdomar? En annan fråga handlar om vad det är som lockar oss till den alternativa medicinen. Har den traditionella sjukvården något att lära av alternativmedicinen?

Medverkande

Kjell Asplund (moderator), särskild utredare för KAM-utredningen, tidigare ordförande i Smer, Hanna Angerud, Akupunkturförbundet, Ursula Flatters, allmänläkare, Vidarkliniken, Jonas F. Ludvigsson, forskare vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademien.

Se webbfilm från etiksamtalet.

Läs referat från etiksamtalet.