Att förändra genuppsättningen hos människor väcker etiska frågor, exempelvis om medicinska risker och om konsekvenser av att tillåta tekniken på längre sikt. Var bör gränsen dras för den genteknologiska forskningen? Under vilka villkor de nya teknikerna skulle kunna användas i sjukvården?

Medverkande

Kjell Asplund, ordförande Smer (moderator), Fredrik Lanner, Karolinska institutet, Niklas Juth, docent i medicinsk etik, Åsa Nilsonne, författare.

Se etiksamtalet på webbfilm.

Läs referat från etiksamtalet.