Smers strategi för 2015-2017

Smer har antagit en verksamhetsstrategi för perioden 2015-2017. Strategidokumentet innehåller en beskrivning av rådets uppdrag och arbetssätt, en omvärldsanalys med slutsatser samt en beskrivning av framtida utmaningar.

Verksamshetsstrategi 2015-2017