Följ debatten om Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

Smer välkomnar den uppmärksamhet och debatt som har väckts med anledning av rådets rapport ”Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter”. På den här sidan har vi samlat länkar till en del av de artiklar som publicerats med anledning av rapporten (ej fullständig sammanställning). Smer ansvarar inte för innehållet i länkarna.

Lyfter fram etiska dilemman med robotar i vården Vårdfokus 2015-02-19

Robotar i omsorgen – en framtidsfråga SVT Sörmland 2015-02-19

Robotar ska lösa vårdkrisen SVT 2015-02-19

Robotar välkomna i vården Dagens Medicin 2015-02-19

Rapport om etiska aspekter på robotar inom äldrevården Robotnyheter 2015-02-19

Tveeggat med robotar som hjälpmedel Funktionshinderspolitk 2015-02-19

Riskfyllda robotar Göteborgs-Posten 2015-02-19

Robotar och övervakning kräver etisk granskning Veteranen 2015-02-19

Nytta och risker med robotarSvenskt Demenscentrum 2015-02-20

När bara maskiner har tid till omtanke Sydsvenskan 2015-02-27

Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter Svensk sjuksköterskeförening pressmeddelande 2015-03-10