Människosyner, 1994.

Alla har säkert en människosyn, även om den är mer eller mindre medveten. Eftersom vårt sätt att se på människan är så betydelsefullt för våra ställningstaganden i många grundläggande etiska frågor har Statens medicinsk-etiska råd bett några personer att fundera över hur de skulle vilja beskriva en människosyn. För att vidga horisonten har rådet också tagit med bidrag om islam och hinduismen. Självklart finns det många andra människosyner som skulle ha förtjänat att vara med. De uppfattningar som presenteras ger ändå så olika infallsvinklar att det kan stimulera till egna reflektioner och diskussioner.

Människosyner